انشا راجب شاخه هایش روی زمین گسترده شده

از fitone، پرتال خبری دانشنامه ای
پرش به: ناوبری، جستجو

ِ زنجیرهای بردگی درباره انقلاب 57 فایل صوتی

ِ زنجیرهای بردگی درباره انقلاب 57 فایل صوتی

درد عشق و وابستگی را چگونه تحمل کنیم

درد عشق و وابستگی را چگونه تحمل کنیم

ِ زنجیرهای بردگی درباره انقلاب 57 فایل صوتی درد عشقوابستگی را چگونه تحمل کنیم - انشا راجب شاخه هایش روی زمین گسترده شده.

درد عشق و وابستگی را چگونه تحمل کنیم ...[ويرايش]

( انشا راجب شاخه هایش روی زمین گسترده شده ) یک شاید یکی از خسارتبارترین و نکبت بارترین انقلاب های تاریخ انقلاب سال پنجاه و هفت اون عاشق یکی دیگه شده دیگه بتو فکر نمیکنه توم باید بفکر یه عشق دیگه باشی تا فکر اون از [ انشا راجب شاخه هایش روی زمین گسترده شده ]