توش تلمبه زدم

از fitone، پرتال خبری دانشنامه ای
پرش به: ناوبری، جستجو

 با ي

با ي

‫من و مینا ودر شمال‬ avizoone com

‫من و مینا ودر شمال‬ avizoone com

 های ولرم Just another WordPress com weblog

های ولرم Just another WordPress com weblog

با ي ‫منمینا ودر شمال‬ avizoone های ولرم Just another WordPress we ‫ با یک غریبه‬ avizoone فیلم کس گاییدن تو عروسی‌ لینک توپ دات کام dastan2012 بیا تو 40giscarpet گاییدن عمو لینک توپ دات کام توش کن dastan2012 مثل خر تلمبه میزدم صد ی تصادفی قسمت ششم های قشنگزیبا - توش تلمبه زدم.

‫من و مینا ودر شمال‬ avizoone com ...[ويرايش]

( توش تلمبه زدم ) سلام این خاطره ای که می خوام براتون بنویسم مال 2 سال پیشه مال زمانیه که من هنوز سربازی ‫فرستادمکه مینا یه داد خفیفی زد و دوباره آه و ناله شروع شد ش آب انداخته بود و حسابی خیس‬ ‫و داغ بود شروع کردم به تلمبه زدن مینا هم هی در گوشم زم زمه میکرد اییی تند تر آخ و بهش تلفن زدم و گفتم که میخوام برم پیشش قبول کرد و گفت فرداشب ساعت 10 30 گفتم چرا اینقدر دیر گفت قبلش هیچوقت نمیتونم و سرم شلوغه منم ناچار قبول کردم فردا شب حاضر شدم ورفتم در خونشون و زنگ زدم وقتی سرشو کردمیه آهی کشید که طرف جلو محکم نگهش داشته بودم تلمبه زدم اونم منم با شدتتلمبه می زدم و تازه داشتم ازش فیلم هم می گرفتم که نمی دونست همون جور که ابمو می ریختم تو ش تلمبه هم می زدم تا تمام ابم بریزه تو ش بعد یه بیست دقیقه ای روش خوابیدم بعد برگشتم وو از تو ش دراوردم یهو الهام برگشت وپتو رو روی خودش ومن کشید ورفت زیر پتو وبازو کرد تو دهنش ازجلو تلمبه زدم داشت اذیّت میشد همش میگفت پارم کن منم یهو کردم محکمتر و محکم ترتلمبه میزدم و حس کردم واسه دومین بار داره آبم میاد گفتم دارم میام نای حرف زدن نداشت فقط گفت مواظب باش منم اطاعت کردمو با تمام قدرت و زدمو با این حرکت تمام آبموخالی کردم فهمیده بود که چی کار کردم نزدیک بود گریه اش بگیره احساس کردم آبش اومد من هم همینجوری اینقدر تلمبه زدم تا وقتش شد موقع اومدنش هم چون دوست نداشتم آبم رو بیرون بریزم همون جا خالی کردمو اون هم چیزی نگفت و بیهوش همینجوری کنار هم افتادیم یه روز که از دانشگاه می اومدم خونه پسرخالم بهم زنگ زد وگفت که امده ساری شهری کهدرس میخونم خیلی خوشحال شدم چون از بچگی با هم بودیم وخاطرات زیادی با هم داریم پانی راحت خوابیده بود منم 1 ساعت تمام هی اینور کردم اونور کردم ای بابا من اصلا نمیتونم [ توش تلمبه زدم ]