دراسفند چه مقدار یارانه ودولت به مردم عیدی می دهند

از fitone، پرتال خبری دانشنامه ای
پرش به: ناوبری، جستجو

- دراسفند چه مقدار یارانه ودولت به مردم عیدی می دهند.

...[ويرايش]

( دراسفند چه مقدار یارانه ودولت به مردم عیدی می دهند ) [ دراسفند چه مقدار یارانه ودولت به مردم عیدی می دهند ]