درست پرنده با مقوا برای اویزان از سقف

از fitone، پرتال خبری دانشنامه ای
پرش به: ناوبری، جستجو

ایده های پولساز من مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به - درست پرنده با مقوا برای اویزان از سقف.

...[ويرايش]

( درست پرنده با مقوا برای اویزان از سقف ) یک کارساده وراحت با رئیس بیمارستان رفیق شو وبا کمک ت از نوزادان تازه متولد میشن [ درست پرنده با مقوا برای اویزان از سقف ]