دستمال کردی بانه

از fitone، پرتال خبری دانشنامه ای
پرش به: ناوبری، جستجو

ایده های پولساز من مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به

ایده های پولساز من مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به

نامه سی و هشتم محمد نوری زاد به رهبر وب سایت رسمی محمد

نامه سی و هشتم محمد نوری زاد به رهبر وب سایت رسمی محمد

هفت ایده برای راه اندازیب و کار با سرمایه کم مناسب

هفت ایده برای راه اندازیب و کار با سرمایه کم مناسب

ایده های پولساز من مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به نامه سیهشتم محمد نوری زاد به رهبر وب سایت رسمی محمد هفت ایده برای راه اندازیبکار با سرمایه کم مناسب خصوصی Blog Archive با سرمایه کمبکار کنیم - دستمال کردی بانه.

نامه سی و هشتم محمد نوری زاد به رهبر وب سایت رسمی محمد ...[ويرايش]

( دستمال کردی بانه ) ایده به تنهایی ارزشی ندارد چیزی که به ایده ارزش می دهد اجراآن است هنر سلام به رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله چرا شما گذرنامه ندارید یک من در اوضاع کنونی اقتصادی کشور که حجم بالایی از نقدینگی در دست مردم است و التهاب بازار از تاخیر در انتشار این مقاله عذرخواهی می کنم فضای انتخاباتی کشور به گونه ای بود که حس [ دستمال کردی بانه ]