راننده سواری پراید در محور گرمه قربانی بی توجهی خودش شد

از fitone، پرتال خبری دانشنامه ای
پرش به: ناوبری، جستجو

- راننده سواری پراید در محور گرمه قربانی بی توجهی خودش شد.

...[ويرايش]

( راننده سواری پراید در محور گرمه قربانی بی توجهی خودش شد ) [ راننده سواری پراید در محور گرمه قربانی بی توجهی خودش شد ]