ساعت حرکت قطار بندر امام به اهواز برعکس

از fitone، پرتال خبری دانشنامه ای
پرش به: ناوبری، جستجو

رضاشاه کبیر سفرنامة مازندران - ساعت حرکت قطار بندر امام به اهواز برعکس.

...[ويرايش]

( ساعت حرکت قطار بندر امام به اهواز برعکس ) سازمان برنامه نو آیندگان 3 تیر 1349 داریوش همایون ‌ ‌ پس از نزدیک به سه دهه آزمایش در [ ساعت حرکت قطار بندر امام به اهواز برعکس ]