سایت خروس چنگی تلگرام

از fitone، پرتال خبری دانشنامه ای
پرش به: ناوبری، جستجو

ما باید جمهوری اسلامی را واژگون کنیم بخش نخست به همراه - سایت خروس چنگی تلگرام.

...[ويرايش]

( سایت خروس چنگی تلگرام ) گنده لات های تسبیح به دست ما را چاره ای جز واژگونیِ این نظام نیست چرایی و چگونگی اش را [ سایت خروس چنگی تلگرام ]