قدردانی شهردار مشهد از عملکرد قرارگاه خاتم در پروژه خط 2 قطار شهری بهره برداری از نزدیک ترین خط مترو به حرم رضوی

از fitone، پرتال خبری دانشنامه ای
پرش به: ناوبری، جستجو

- قدردانی شهردار مشهد از عملکرد قرارگاه خاتم در پروژه خط 2 قطار شهری بهره برداری از نزدیک ترین خط مترو به حرم رضوی.

...[ويرايش]

( قدردانی شهردار مشهد از عملکرد قرارگاه خاتم در پروژه خط 2 قطار شهری بهره برداری از نزدیک ترین خط مترو به حرم رضوی ) [ قدردانی شهردار مشهد از عملکرد قرارگاه خاتم در پروژه خط 2 قطار شهری بهره برداری از نزدیک ترین خط مترو به حرم رضوی ]