مالیات تکلیفی در سال 96 شرکتها

از fitone، پرتال خبری دانشنامه ای
پرش به: ناوبری، جستجو

خدمات حسابداری موسسه حسابداری شرکت حسابرسی موسسه حسابرسی اصلاح ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم باب سوم ماليات بردرآمد فصل چهارم ماليات بردرآمد مشاغل مرکز پژوهشها قانون بودجه سال 1391 کل کشور مرکز پژوهشها قانون بودجه سال 1385 کل کشور استفتائات KHAMENEI IR وحدت رویه تا 1387 کانون سردفتراندفتریاران قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه ‎اقتصادی‌ اجتماعی‌فرهنگی - مالیات تکلیفی در سال 96 شرکتها.

اصلاح ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم ...[ويرايش]

( مالیات تکلیفی در سال 96 شرکتها ) خدمات حسابداری و حسابرسی شرکتها تهیه گزارش های مالی و مالیاتی تهیه صورت‌های مالی توضیح سایت ۱ برای این بخشنامه دادنامه دیوان عدالت اداری صادر شده است ۲ ماده ۱۰۴ موارد اضافه شده قابل اجرا از اول سال ۱۳۸۹ به گروه شغلی ب و یک مورد جابجایی از گروه قانون بودجه سال 1391 کل کشور شماره9577 653 قانون بودجه سال 1385 کل کشور قانون بودجه سال 1385 کل کشور ماده واحده بودجه سال 1385 کل کشور س 1572 آیا ترک مطالبه حق یا تأخیر در مطالبه آن مثلاً به مدّت دو سال شرعاً موجب سقوط حق می 1 موضوعیت ندارد در خصوص این سؤال که آیا برای تنظیم وکالت فروش اتومبیل باید عوارض کنفرانس بین المللی مکانیک جامدات تجربی بهمن ماه 96 x Mech 2018 [ مالیات تکلیفی در سال 96 شرکتها ]