کاچی سبزواری

از fitone، پرتال خبری دانشنامه ای
پرش به: ناوبری، جستجو

های سوسو سخن روز وب سایت رسمی محمد نوری زاد - کاچی سبزواری.

...[ويرايش]

( کاچی سبزواری ) یک وقتی از پنجره داخل شدند سوسو آماده می شد که بخوابد البته خواباندنش عمیق جوری که [ کاچی سبزواری ]