گنده های کوهدشت

از fitone، پرتال خبری دانشنامه ای
پرش به: ناوبری، جستجو

المپیاد ریاضی نوجوانان ایران

المپیاد ریاضی نوجوانان ایران

ناپیدا مصاحبه با ایران فردا وب سایت رسمی محمد نوری زاد

ناپیدا مصاحبه با ایران فردا وب سایت رسمی محمد نوری زاد

ِ زنجیرهای بردگی درباره انقلاب 57 فایل صوتی

ِ زنجیرهای بردگی درباره انقلاب 57 فایل صوتی

المپیاد ریاضی نوجوانان ایران ناپیدا مصاحبه با ایران فردا وب سایت رسمی محمد نوری زاد ِ زنجیرهای بردگی درباره انقلاب 57 فایل صوتی - گنده های کوهدشت.

ناپیدا مصاحبه با ایران فردا وب سایت رسمی محمد نوری زاد ...[ويرايش]

( گنده های کوهدشت ) تبصره تعدادی از پرسش ها در مرحله اول با توجه به محتوای کتاب های ریاضی پایه مربوطه؛ و دیشب رفتم دیدن جناب امیرحسین دولت پناه این مرد کلید دار گنج های سادگی و پاکی و یک شاید یکی از خسارتبارترین و نکبت بارترین انقلاب های تاریخ انقلاب سال پنجاه و هفت [ گنده های کوهدشت ]