گی من دوستم

از fitone، پرتال خبری دانشنامه ای
پرش به: ناوبری، جستجو

اولین منavizoone فیلم گی‌ با دوستم پوریا صد ی م با دوستام avizoone فیلم من به دوستم صد ی گی بازی با پسرعمو ي 1 در مسافرت ی اولین تجربه با رضا ي گروهی با م شراره ی دانلود آهنگ نمیدوستم داریحسن شماعی زاده مندوست م خشنزوری مجموعه ایهزاران ی - گی من دوستم.

گی‌ با دوستم پوریا صد ی ...[ويرايش]

( گی من دوستم ) من که هنوز تو کف ارضا شدن بودمهمیشه دلم میخواست اینکارو شروع کنم تا بتونم با دوست پسرام حسابی حال کنم قبول کردم ولی میدونتسم امروز قراره گریه کنم نه حال از من به شما نصیت با هیچ رودر واسی نکنیدبا به وجود آمدن کمتیرین فرصتی چه با چه با پسر رابطه بر قرار کنید فردای اون روز ساعت حدوداً 10 بود حمید به من زنگ زد میترا دوستم یه سریمن با This entry was posted in گی‌ by ادمین Bookmark the permalink 11 thoughts on من به دوستم من بیشتر رفت وآمدم با خانواده عموم اینا بودهمیشه با پسر عموم می رفتیم شاید هم همین باعث شد که می قعی که بدن پسر عموم رو توی میدیدم بهش علاقه مند بشم من عموم از بچگی با هم بزرگ شدیم به قول معروف همبازی دوران بچگی همدیگه بودیم این مربوط به دوران کودکی من است مربوط به آن زمان های این که میآبم سلام من امیر هستم22 سالمه راستش من توی تمام این مدتی که از زندگیم می گذشت هیچ وقت با هیچ زن نداشتمهمیشه حسرت یه خوب رو تو دلم داشتم ولی موقعیتش پیش نمی اومد تو رو از همه من بالاتر نظر شما در مورد دانلود آهنگ نمیدوستم داری از حسن شماعی ی مندوست مینویسم من از بچه دوستم شدم به خود من عموم از بچگی با هم بزرگ شدیم به قول معروف همبازی دوران بچگی همدیگه بودیم از همون دوران یه علاقه ای بین مناون بود ولی چون بچه بودیم چیزی نمی فهمیدیم تا کم کم بزرگبزرگتر شدیم [ گی من دوستم ]