یدوفولیک کم کاری تیروئید؟

از fitone، پرتال خبری دانشنامه ای
پرش به: ناوبری، جستجو

چگونه در ت جنین تأثیر بگذاریم - یدوفولیک کم کاری تیروئید؟.

...[ويرايش]

( یدوفولیک کم کاری تیروئید؟ ) خانمها هر ماه در اواسط سيکل خود يک يا چند تخمک که از نظر کروموزومي فقط x هستند توليد مي [ یدوفولیک کم کاری تیروئید؟ ]