�������� �������� ������ ������������������ ������ ������ ������ ���������� ���� ���������� ������

از fitone، پرتال خبری دانشنامه ای
پرش به: ناوبری، جستجو

- �������� �������� ������ ������������������ ������ ������ ������ ���������� ���� ���������� ������.

...[ويرايش]

( �������� �������� ������ ������������������ ������ ������ ������ ���������� ���� ���������� ������ ) [ �������� �������� ������ ������������������ ������ ������ ������ ���������� ���� ���������� ������ ]